Jeg laver projekter i mange forskellige sammenhænge – ofte tværgående projekter med andre kunstarter, institutioner eller faggrupper.
De kan foregå over kortere eller længere perioder – nogle over en årrække.

Jeg bidrager som musiker, skuespiller, historiefortæller, iscenesætter, komponist og installationskunstner.

Herunder følger nogle eksempler :

Akkamaka Duo: Musikalske Fortællinger.
Læs mere her.

Teater Viva: Jeg arbejder også som skuespiller, sanger og iscenesætter i mit eget Teater Viva.
Se mere på www.teaterviva.dk.

Fortællinger i Fyrtårnet:
Jeg har over en årrække lavet kulturarrangementer og kurser på Anholt.
Se mere på www.fortaellingerifyrtaarnet.dk

Fortællingens Bro: I samarbejde med bl.a Danida og Operation Dagsværk  har jeg lavet kulturbyttehandler i bl.a  Mexico og Tuva.
Angulos Produktioner har produceret filmen Fortælleren om en af disse byttehandelsrejser i Chiapas, Mexico 2007.

Det Perifere Selskab: samarbejde med andre kunstnere i tværgående kunstprojekter – koncerter, forestillinger og installationer.
Se mere på www.detperifereselskab.dk.Tøldra. Koncerter og workshops i improvisation: I samarbejde med de to multiinstrumentalister Søren Frieboe og Aksel Striim laver jeg projekter og arrangementer med både ekspressive og meditative improvisationskoncerter og workshops. Se mere på www.toeldra.dk

 

Trio Faber, Striim og Rosengreen.

Koncerter med Faber, Striim og Rosengren på sang, cello og flamencoguitar.
Spanske, latinamerikanske og nordiske sange og toner
i møde med små perler af visdomsfortællinger fra hele verden.

Camino Molino: Et mangeårigt samarbejde med fem musikere i orkesteret Camino Molino.
Vi spiller bl.a koncerter og dansebal og laver også fortællerkoncerter med fortælling og musik.

 


 
Derudover har jeg haft kortere eller længere samarbejder med  bl.a Ribe Vikingecenter, Teatergruppen Dunkelfolket, Kræftens Bekæmpelse,Teater Billedspor, Institutionen Sødisbakke, Århus Medie- og Billedskole, University College - Syddanmark, Trapholt Museet og Johannes Larsen Museet med flere.

Kontakt mig her, hvis du eller din institution/arbejdsplads har gode ideer til et evt. samarbejde omkring et projekt.