Jeg er historiefortæller.
Jeg fortæller med ord, med stemme og lyd, med krop, med billeder, med sange, med musik, med bevægelse,
med rum, former og landskaber.
Jeg er skuespiller, sanger, installationskunstner, komponist, dramatiker og instruktør. Historiefortæller.
Fortællingen går i dialog med andre kunstarter og udvikler sig hele tiden.
Jeg forener som historiefortæller fortælling med teater, stemme, musik, performance, installation, krop og mytologi
og andre kunstformer.
Historiefortælleren krydser grænser og udforsker og skaber bro mellem urgamle og helt nye landskaber.


 


Møder gennem kunsten
Jeg er optaget af møder - møder med det fremmede såsom andre kulturer, andre lande, andre mennesker 
og det ukendte i os selv.
Møder mellem forskellige kunstarter som teater, historiefortælling, performance og musik.

Jeg tror, at vi har brug for den visdom og sammenhæng,
 som kunsten kan give os.

I det kunstneriske udtryk finder jeg den dybe enkelhed, livets rige kompleksitet og kontakten til helheden, 
som giver plads til møde og genkendelse.


Jeg ønsker at mit kunstneriske arbejde skal forme sig som en hyldest til livet og det som holder os levende og på vej - mod livet, mod døden, mod os selv, mod hinanden.

Jeg har en baggrund ,som tager sit udspring i cirkusakrobatik, gadeteater, gademusikanteri, commedia dell`arte og senere fysisk teater, dans, mime udfra  Decruox`s ideer om dramaet i kroppen, Grotovskis teatertræning og orientalsk teaterkunst med Tai Chi, Kung Fu  og fokus på at arbejde med kroppens energi og dramatiske retning og impuls i tid og rum.
Jeg har også fordybet mig i fortællingerne i den menneskelige stemme og udforsker fortsat de uendelige muligheder i sang, lyd, rytme, tekst mm.

Jeg udforsker mødet mellem historiefortællerkunsten, teatret og andre kunstarter som musik, stemmekunst, billeder og det fysiske udtryks mulighed for samspil med fortællingen.
Derudover undersøger jeg  resonansen mellem det arketypiske materiale i menneskelige urfortællinger
og vores nutidige moderne hverdag.

CV

Fortællerens livsskitse. Se her.

Om historiefortællerkunsten

Jeg oplever historiefortællerkunsten som et stærkt redskab til visdom og forståelse. Arbejdet med historiefortælling indbefatter begge hjernehalvdele,sanser, billeder, krop, helhed.Jeg ser muligheder for at bruge dette sprog ubegrænset – i møde med børn , unge og voksne. På arbejdspladser , institutioner og skoler, fælleskaber, grupper og i individuelt personligt arbejde.

Læs mere om historiefortællerkunsten her.