ES

Fortlling_Anholt_Fyr2_kompJeg laver projekter i mange forskellige sammenhænge – ofte tværgående projekter med andre kunstarter, institutioner eller faggrupper.
De kan foregå over kortere eller længere perioder –
nogle over en årrække.

Herunder følger nogle eksempler :

Akkamaka Duo: Musikalske Fortællinger.
Læs mere her.

Teater Viva: Jeg arbejder også som skuespiller og performer i mit eget Teater Viva.
Se mere på www.teaterviva.dk.

Fortællinger i Fyrtårnet:
Jeg har over en årrække lavet kulturarrangementer og kurser på Anholt.
Se mere på www.fortaellingerifyrtaarnet.dk.

Fortællingens Bro: I samarbejde med bl.a Danida og Operation Dagsværk  har jeg lavet kulturbyttehandler i bl.a  Mexico og Tuva.
Angulos Produktioner har produceret filmen Fortælleren om en af disse byttehandelsrejser i Chiapas, Mexico 2007.

Fortlling_Anholt_Fyr_kompDet Perifere Selskab: samarbejde med andre kunstnere i tværgående kunstprojekter – ofte i yderområder.
Se mere på www.detperifereselskab.dk.

Ansigt til ansigt - kulturmøder på afveje. Samarbejde med Teatret Kimbri og Danseteatret Nordenfra.


Lydkoncerter og workshops i improvisation: I samarbejde med de to multiinstrumentalister Søren Frieboe og Aksel Striim laver jeg projekter og arrangementer med både ekspressive og meditative improvisationskoncerter og workshops. Se mere på www.toeldra.dk

Camino Molino: Et mangeårigt samarbejde med 5 skønne musikere i orkesteret Camino Molino.
Vi spiller bl.a koncerter og bal og laver også fortællerkoncerter med fortælling og musik.
Se mere på www.caminomolino.dk.

Usmifka: Gennem en del år har jeg samarbejdet med det fantastiske bulgarsksyngende kvindekor  Usmifka fra København.
Vi udforsker fortsat samspillet mellem kormusik og fortælling . 
Se mere på www.teaterviva.dk og www.usmifka.dk.

 
Derudover har jeg haft kortere eller længere samarbejder med  bl.a Ribe Vikingecenter, Teatergruppen Dunkelfolket, Kræftens Bekæmpelse,Teater Billedspor, Institutionen Sødisbakke, Århus Medie- og Billedskole, University College - Syddanmark, Trapholt Museet og Johannes Larsen Museet med flere.

Kontakt mig her, hvis du eller din institution/arbejdsplads har gode ideer til et evt. samarbejde omkring et projekt.