" Man kan lave verdens bedste strategi.

MEN hvis ledere og mellemledere ikke formår at videreformidle mål og strategi på en indlevende måde, falder det hele ofte til jorden.

Som strategisk udviklingskonsulent kører jeg rigtigt mange strategiforløb.

Det har været en fornøjelse at have Katrine ind over, for at hjælpe ledere og mellemledere

til at få strategien ud over kanten.

Katrine er imponerende god til at få en blanding af revisorer, konsulenter, jurister mv.

til at kaste sig ind i kampen om at udvikle egne formidlingsevner.

De varmeste anbefalinger herfra."

Hilsen Christian Kolthoff, strategisk forretningsudvikler i praQtice.

 

I forbindelse med udvikling og kompetenceløft i præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft på flere talentudviklingsprogrammer,

har jeg haft stor glæde og gavn af Katrine Fabers input og medvirken.

Katrine tilfører en fantastisk energi og kant i hendes metode og tilgang, hvor deltagerne bl.a. kommer på scenen og får prøvet sig selv af.

Dette gøres i meget konstruktiv og lærerig ramme, hvor der er plads til udfoldelse og forskellighed.

Jeg oplever en undervisning og tilgang, som bygger på en enorm erfaring i stemmeføring, kropssprog og fremtoning

samt en stærk coaching, som giver deltagerne en unik og værdiskabende oplevelse.”

 Christian Hjermind,   HjermindLINK

 

" Jeg har arbejdet sammen med Katrine Faber to år i træk på et modulbaseret talentudviklingsforløb for virksomheders ledere og talenter.
 
 Katrine har stået for det meste af programmet på et af disse moduler om personlig gennemslagskraft.
 
Hver gang Katrine har været på, har hun kunnet udfordre deltagerne, så de er kommet ud af comfort zone.
 
Og samtidig har de fleste deltagere givet udtryk for at de konkret har kunnet bruge det Katrine lærte dem,
 
i deres job og i deres talentduvikling som helhed.
 
Jeg kan på det varmeste anbefale Katrine og hendes færdigheder."
 
Gert Barslund
Erhverspsykolog (cand.psych)
 
 
 
"MANGE tak for en dejlig halvanden time på Sprogcenter Nordsjælland.
 
Sjældent har jeg oplevet så stærk seriøsitet, nærvær, humor, byden på sig selv OG faglig soliditet samtidigt.
 
Vi gav det videre til vore kolleger i form af de fire små mundøvelser og det store springvand.
 
Det gav god stemning til det efterfølgende fællesmøde."
 
Underviser og indehaver af Innerleader, Siri Karlsen.